dimarts, 26 de juliol de 2011

Benvinguts a casa vostra

Tinc la convicció interior que un món millor és possible. Un món en el que primi el respecte dels uns envers els altres. En el que imperin els valors com la igualtat d’oportunitats, la igualtat davant la llei, el respecte a la diferència i als drets de les minories, el dret a la discrepància, la solidaritat, la tolerància i la humilitat. Aquests valors no s’han de limitar a un catàleg de bones intencions sinó que han de presidir el nostre comportament i la nostra acció política.

Aquests són els meus principis de progrés i de compromís amb la societat. M'agradaria fer-vos copartíceps de les meves inquietuds, del meus pensaments dedicats al treball diari pel bé d'una parròquia, Andorra la Vella, i d'un país, Andorra.

1 comentari: